Nasza historia

Nasza historia nie jest „O nas”

W 1938, służba rozpoczęła swoją działalność programem radiowym Detroit Bible Class (Studium biblijne Detroit). Od tego czasu nasza mała grupka słuchaczy rozrosła się do milionów ludzi na całym świecie, którzy korzystają z naszych materiałów opartych na Biblii.

Z czasem nasza nazwa zmieniła się, po to aby lepiej odzwierciedlać różnorodność materiałów jakie oferujemy. Dziś wiemy, że większość ludzi rozpoznaje nas dzięki lubianej publikacji do codziennego czytania Biblii Our Daily Bread (Nasz codzienny chleb). Dlatego właśnie zmieniliśmy nazwę na Our Daily Bread Ministries (Służba Nasz Codzienny Chleb), żeby jasno i wyraźnie pokazać kim jesteśmy. Chociaż zmieniliśmy nazwę, nasz cel pozostaje bez zmian: dotrzeć do ludzi na całym świecie z dobra nowiną o Bożej miłości.

Jesteśmy organizacją non-profit, która nie jest wspierana przez żaden kościół czy denominację. Nasi pracownicy i wolontariusze w ponad 35 biurach pracują wspólnie nad tym, aby  rozpowszechniać powyżej 60 milionów publikacji w 150 krajach. Bez względu na to czy jest to program radiowy, telewizyjny, DVD, podkast, książka, aplikacja mobilna, czy strona internetowa dostarczamy materiały, które pomagają ludziom wzrastać w relacji z Bogiem.

Tutaj chodzi o to, aby być wiernym Bogu. Tutaj chodzi o Ciebie.

Przez ponad 75 lat, doświadczyliśmy Bożej wierności w naszej pracy misyjnej Our Daily Bread Ministries (Służba Nasz Codzienny Chleb). Wiemy, że tylko dzięki Wam, waszym rodzinom, waszym znajomym, waszym kościołom i waszemu wsparciu mogliśmy głosić dobrą nowiną o Bożej miłości, łasce i przebaczeniu na całym świecie.

 Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. 

Psalm 100:5