Nasz Codzienny Chleb

Cel rutyny

Z egar z toczącą się kulką w Muzeum Brytyjskim stał się dla mnie żywą ilustracją otępiających skutków rutyny. Mała stalowa kulka toczy się koleiną na przechylonej stalowej tarczy aż w końcu uderza w dźwignię na drugim końcu. Tarcza przechyla się wówczas w przeciwną stronę, powodując zmianę kierunku kulki i przesunięcie do przodu wskazówek zegara. Każdego roku kulka podróżuje około czterech tysięcy kilometrów, choć w rzeczywistości nigdzie nie dociera.

Moc słów

Nelson Mandela, który sprzeciwiał się apartheidowi w południowej Afryce i przebywał w więzieniu przez niemal trzydzieści lat, znał moc słów. Ludzie przytaczają jego wypowiedzi w dzisiejszych czasach. Gdy jednak był więziony, nikt tego robił z obawy przed konsekwencjami. Dziesięć lat po swoim zwolnieniu powiedział: „Nigdy nie mam zwyczaju lekceważenia słów. Jeśli okres 27 lat więzienia w ogóle wywarł na nas jakiś wpływ, to nauczył nas jak wielką wartość mają słowa i jak realny wpływ ma mowa na ludzkie życie i umieranie”.

Gdy nie dzieje się dobrze

Gdy nadchodzi nieszczęście, wielu ludzi lubi cytować słowa: „A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani” (Rzymian 8:28). Trudno jednak w to wierzyć w ciężkich czasach. Kiedyś siedziałem z człowiekiem, który stracił trzeciego syna z rzędu i słuchałem jak się żalił: „Jak ta tragedia może współdziałać ku mojemu dobru?” Nie potrafiłem mu odpowiedzieć. Mogłem jedynie siedzieć w milczeniu i płakać wraz z nim. Kilka tygodni później poczuł wdzięczność. Powiedział bowiem: „Mój smutek przybliża mnie do Boga”.

Specjalne Wydanie

Pokarm Dla Duszy

Sugerujemy, abys przeczytal cala te broszure. Ona dostarczy ci pokarmu dla duszy. Dzieki tym zwiezlym codziennym czytaniom zapoznasz sie z rozmaitymi tematami. Specjalne weekendowe rozwazania dostarcza ci mobilizujacych do myslenia refl eksji, dotyczacych zaspokojenia twoich potrzeb emocjonalnych i umyslowych.
Pobierz plik PDF

90-dniowe wydanie wprowadzajace czesc II

Do rozwazan osobistych i grupowych. Wydawane od 1959 roku.
Pobierz plik PDF

90-dniowe wydanie wprowadzajace

Do rozwazan osobistych i grupowych. Wydawane od 1959 roku.
Pobierz plik PDF

Dzień Odkrycia

W Czym Bóg Okazał Nam Miłosc?

Słowa te wyszły spod pióra żydowskiego proroka imieniem Malachiasz. Jako ostatni rzecznik Starego Testamentu, zadał kłopotliwe pytanie. W jaki sposób możemy czerpać pociechę z Bożej miłości, jeśli nie czujemy się kochani? Co uczynimy jeśli okoliczności zdają się mówić że Bóg nas ignoruje, że zostawił nas samych z naszym bólem i celowo wstrzymuje się z czymś, co mógłby z łatwością nam…

Samotny Lecz Nigdy Nie Opuszczony

Najciemniejsze noce nie są zarezerwowane tylko dla tych, którzy doświadczają pożarów, wypadków, trzęsień ziemi czy huraganów. Najmroczniejsze chwile są udziałem tych, których tragedia nie została zauważona. Najbardziej dotkliwy ból nawiedza tych, którym nikt nie niesie ocalenia—tych, którzy muszą doświadczać samotności.

Wielu ludzi doświadczyło jej w najbardziej nieprawdopodobnych chwilach i miejscach. Otworzenie drzwi, gdy ktoś pukał by odkryć, że nikogo tam…

Jak Przeżyć Burzę Stresu

Ron Hutchcraft jest popularnym autorem, mówcą, kierownikiem seminariów i redaktorem radiowym. Znam go jako entuzjastycznego i niezmordowanego sługę Bożego. Kilka lat temu Ron napisał książkę o tym, jak stres związany z jego napiętym harmonogramem i niekończącymi się rodzinnymi obowiązkami, niemal zupełnie go wykończył. Nauczył się wartościowych lekcji o współczesnym stresie i podzielił się nimi w książce p.t. Living Peacefully in…