Tekst: Zoom in

Wszystkie rodzaje pomocy

Po strzelaninie w szkole podstawowej w Newtown, w stanie Connecticut, wielu ludzi czuło silną potrzebę by pomagać ofiarom nieszczęścia. Niektórzy oddawali krew dla rannych. Inni oferowali darmowe obiady i kawę w swoich restauracjach. Jeszcze inni pisali listy pocieszenia lub po prostu przytulali osoby poszkodowane. Byli tacy, którzy przekazywali kwoty pieniężne, wysyłali dzieciom pluszowe misie lub służyli jako doradcy. Ludzie szukali sposobów by pomóc innym zgodnie ze swoją osobowością, zdolnościami i zasobami.

Historia biblijna o Józefie opowiada o tym, jak patriarcha wykorzystał swoje umiejętności by w istotny sposób pomóc innym w przetrwaniu siedmioletniego okresu głodu (I Mojżeszowa 41:53-54). Miał on możliwość uprzedniego przygotowania się, gdyż wiedział, że nadchodzi nieszczęście. Gdy ostrzegł faraona przed nadejściem „chudych” lat, egipski władca ustanowił go nadzorcą nad siedmioletnimi przygotowaniami. Józef korzystał z Bożej mądrości i rozeznania by zabezpieczyć jego kraj (41:39). Gdy „głód był na całej ziemi… otworzył Józef wszystkie spichrze” (w. 56). Mógł nawet pomóc własnej rodzinie (45:16-18).

Historia pokazuje nam co czuje Bóg wobec świata. Przygotował On nas i uczynił takimi, jakimi jesteśmy, abyśmy mogli troszczyć się o innych zgodnie z Jego prowadzeniem.

Współczucie ma wszystko co potrzebne by leczyć bliźnich .
Udostępnij z przyjaciółmi: "Wszystkie rodzaje pomocy"