Tekst: Zoom in

Żyję!

Laura Brooks, 52-letnia matka dwójki dzieci, była jedną z czternastu tysięcy osób, które w roku 2011 zostały mylnie wprowadzone do państwowej bazy danych jako zmarłe. Zastanawiała się dlaczego przestała do niej przychodzić renta inwalidzka i dlaczego wracają wpłacone przez nią raty kredytu i kwoty za czynsz. Gdy udała się do banku by wyjaśnić problem, pracownik powiedział jej, że jej konto zostało zamknięte, ponieważ zmarła! Bank oczywiście popełnił błąd.

Apostoł nie mylił się, gdy powiedział, że Efezjanie w pewnym momencie stali się martwi – umarli duchowo. Byli martwi w sensie oddzielenia od Boga, zniewolenia grzechem (Efezjan 2:5) i skazania na Boży gniew. Co za beznadziejny stan!

Bóg w swojej dobroci podjął jednak działanie by ów stan człowieka zmienić. Żywy Bóg, „który ożywia umarłych” (Rzymian 4:17), w swoim wielkim miłosierdziu posłał swojego Syna Jezusa na ziemię. Dzięki Jego śmierci i zmartwychwstaniu zostaliśmy wskrzeszeni do życia (Efezjan 2:4-5).

Gdy wierzymy, że Chrystus zmarł i powstał z martwych, przechodzimy ze śmierci do życia i żyjemy by cieszyć się z Jego dobroci!

Przyjęcie śmierci Jezusa daje nam życie.
Udostępnij z przyjaciółmi: "Żyję!"