Tekst: Zoom in

Nasz fundament

Bawarskie miasteczko Nordlingen jest niezwykłe. Położone jest w kraterze Ries – dużej depresji powstałej w dawnych czasach w wyniku uderzenia dużego meteorytu. W rezultacie tego zdarzenia wytworzyła się skrystalizowana skała i miliony mikroskopijnych diamentów. W XIII wieku plamiste kamienie zostały wykorzystane do budowy kościoła św. Jerzego. Odwiedzający mogą zauważyć piękne krystaliczne fragmenty umieszczone w fundamencie i murach. Ktoś mógłby powiedzieć, że kościół posiada niebiański fundament.

Biblia mówi o innym rodzaju niebiańskiego fundamentu. Pan Jezus przybył na świat z nieba (Ew. Jana 3:13). Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu wrócił do niego z powrotem i zostawił za sobą uczniów – „żywą świątynię” Bożą – której fundamentem jest On sam. Apostoł Paweł mówi: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. (I Koryntian 3:11).

Budynek kościelny w Bawarii został zbudowany na fundamencie składającym się ze skał fizycznego nieba. Duchowy kościół – wszyscy wierzący w Chrystusa – został założony na fundamencie prawdziwego nieba, a jest nim Jezus Chrystus (Izajasza 28:16; I Koryntian 10:3-4). Chwała Bogu za to, że z powodu dzieła Jezusa nasze zbawienie jest pewne!

Chrystus, nasza skała, jest pewną nadzieją.
Udostępnij z przyjaciółmi: "Nasz fundament"