Wyznanie Wiary

Razem z Apostołami oraz na podstawie Credo Nicejskiego

  • Wierzymy, że Pisma Starego i Nowego Testamentu są inspirowane przez Boga, bez błędów w oryginalnych rękopisach, wypełnione w Chrystusie, w objawieniu naszego stworzenia, upadku, odkupienia i odnowienia.
  • Wierzymy, że Bóg istnieje w trzech osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty.
  • Wierzymy, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, jest Jednorodzonym Synem Boga, który doskonale objawia nam Ojca.
  • Wierzymy w niepokalane poczęcie Jezusa Chrystusa, w Jego bezgrzeszne życie, odkupieńczą śmierć, cielesne zmartchwystanie, wniebowstąpienie do Boga Ojca i Jego powrót na ziemię w chwale.
  • Wierzymy, że w konsekwecji upadku człowieka potrzebujemy zbawienia od grzechu i wiecznej śmierci. Bóg obdarza nas hojnie zbawieniem przez Jezusa Chrystusa, który sam odpuszcza grzechy wszystkim tym którzy żałują i pokładają w Nim swoją wiarę.
  • Wierzymy, że przez Ducha Świętego jesteśmy pouczeni o grzechu i prowadzeni poprzez skruchę i nowe narodzenie do Bożej rodziny, żeby żyć i wzrastać w Chrystusie, w ufności Bogu, miłując jedni drugich.
  • Wierzymy w jeden, powszechny kościół, który wyraża się w lokalnych kościołach należących do Bożej rodziny, stworzony ze wszystkich ludzi, którzy są naśladowcami Chrystusa, którzy wspólnie rozgłaszają dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie na całym świecie.
  • Wierzymy, że nasz Pan powtórnie przyjdzie, żeby przynieść pelnię Jego Królestwa, osądzić żywych i umarłych i przywrócić pokój oraz radość Jego stworzenia.