Co Jest Dla Nas Ważne

W Our Daily Bread Ministry (Służba Nasz Codzienny Chleb) ponad wszystko wierzymy w Boga i polegamy na Jego mądrości i sile w prowadzeniu nas w służbie.

Biblia jest naszym fundamentem. Zdajemy sobie sprawę z przywileju dzielenia się Jego Słowem, jesteśmy oddanymi administratorami powierzonych nam materiałów.

Zaufaj Bogu i postępuj właściwie. — Richard DeHaan, syn założyciela dr M.R. DeHaan

Nasze zasady

 • Biblijne fundamenty
  • Uznajemy Biblię za podstawę na której opieramy naszą wiarę, z której czerpiemy instrukcje do działania, w której zapisane są nasze zasady i według której postępujemy. (2 Tym. 3:16 ).
  • Pozostajemy wierni naszemu wyznaniu wiary (2 Tym. 1:13).
  • Podchodź do doktryny w sposób całościowy (Dz. Ap. 20:27).
 • Przywództwo poprzez służbę
  • Wybieramy liderów naszej służby, którzy żyją według Bożego planu i mają jasno określone cele w służbie (2 Mojż. 18:21; 1 Tym. 3:1-13 ).
 • Duchowe zobowiązanie
  • Chcemy być w bliskiej relacji z Panem Jezusem Chrystusem. Nie dać Mu powodu do wypowiedzenia słów: „Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.” (Dz Ap. 2:4).
  • Pracując w Our Daily Bread Ministries chcemy opierać się na Bożej mądrości, mocy, a nie polegać na własnych możliwościach (Gal. 2:20; 3:3).
  • Chcemy, aby nasze codzienne zachowanie i postępowanie odróżniało nas jako dzieci Boże od innych, zarówno w pracy jak i poza nią (1 Piotra 1:14-15).
  • Chcemy zawsze ufać Bogu i postępować słusznie.(1 Piotra 3:16).
 • Troszczymy się o tych, którym służymy
  • Zapewniamy osobiste i praktyczne podejście, poświęcamy naszą uwagę, tak jak byśmy chcieli obdarzyć nią samych siebie. (2 Kor. 4:5, 15).
  • Mówimy o prawdzie w miłości. Unikamy niepotrzebnych obraźliwych określeń. (2 Tym. 2:24).
  • Dbamy o otwarte, szczere relacje z tymi, którzy odpowiadają na nasze starania (2 Kor. 4:2 ).
  • Jesteśmy uczuleni na wszelkie relacje i strefy wpływów, między innymi kontakty ze sprzedawcami, odwiedzającymi, sąsiadami, społecznościami i władzą. (Rzym. 13:7-8 ).
 • Dbamy o naszych współpracowników
  • Doceniamy każdego z naszych współpracowników i dbamy o osobiste dobro osób z którymi pracujemy (Filipian 2:1-4).
 • Jakość usług
  • Dokładamy wszelkich starań, aby jakość wykonania i prezentacji wzbogacała, umacniała i podkreślała przesłanie jakim chcemy się podzielić. (1 Kor. 10:31).
  • Jesteśmy wiernymi administratorami wszystkich zasobów jakie zostały nam powierzone (1 Kor. 4:2).
 • Charakter służby
  • Poszerzamy lub ograniczamy zakres działalności w zależności od dostępnych funduszy
  • Unikamy zadłużeń (Rzym. 13:8).
  • Nigdy nie zakładamy, że przetrwanie naszej organizacji jest dominującym motywem w naszych decyzjach (Filipian 1:19-26).
  • Unikamy samochwalstwa. (Przyp. Sal. 27:2).
 • Relacje z innymi służbami
  • Uznajemy i szanujemy co Bóg czyni poprzez inne osoby czy organizacje. (1 Kor. 1:10-13).
  • Unikamy współpracy, która mogłaby przeszkodzić w spełnianiu naszego celu czy też osłabić skuteczność naszych działań. (2 Kor. 6:14).
  • Prowadzimy naszą służbę w taki sposób, że wspomaga ona i uzupełnia działania w miejscowym kościele. (Ef. 4:1-7).