Prawa i Zezwolenia

ZEZWOLENIA/ PRAWA AUTORSKIE

Aby korzystać z materiałów objętych prawami autorskim pochodzących z Our Daily Bread Ministries czy Discovery House Publishers należy skontaktować się z działem: Zezwolenia i Prawa.  Discovery House Publishers m.in. zarządza prawami autorskimi Oswald Chambers Publications Association, Ltd.  oraz Day of Discovery na całym świecie  dotyczy to między innymi następujących praw:

 • Zezwolenia
 • Przedruki
 • Tłumaczenia
 • Wykorzystywanie materiałów w środowisku akademickim
 • Wykorzystywanie non profit materiałów drukowanych i w wersji elektronicznej
 • Nagrania audio

W razie pytań dotyczących zezwoleń na przedruk materiałów objętych prawami należy skontaktować się z nami drogą mailową lub listownie. List musi zawierać:

 • Tytuł książki, broszury, artykułu, materiału audio lub wideo.
 • Pełne imię i nazwisko autora (artysty) książki, broszury, artykułu, materiału audio lub wideo.
 • Konkretny fragment materiału objętego prawami autorskimi, który ma być wykorzystany.
 • Sposób, w jaki materiał miałby zostać wykorzystany. Prosimy o jak najdokładniejsze jego sprecyzowanie, np: w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, na użytek własny lub do redystrybucji, jako materiał edukacyjny w szkole, do wykorzystania w newsletterach czy biuletynach, itp.
 • Imię i nazwisko osoby zainteresowanej, adres, numer telefonu i email.

POZOSTAŁE PRAWA/PRAWA W ZAKRESIE TŁUMACZEŃ

Wszelkie pytania dotyczące zezwoleń na udzielenie praw dodatkowych lub praw w zakresie tłumaczeń należy kierować do nas w formie pisemnej (mailem lub listownie). Do działu: Prawa i Zezwolenia należy kierować pytania dotyczące:

 • Praw autorskich zagranicą (dotyczących tłumaczenia i publikowania naszych materiałów w języku innym niż angielski)
 • Praw do serii wydawniczych
 • Praw do sprzedaży w klubach książki
 • Praw elektronicznych/interaktywnych

Pytania w formie pisemnej należy kierować do:

Permissions Department
Our Daily Bread Ministries/Discovery House Publishers
P.O. Box 3566
Grand Rapids, MI 49501
616-957-5741 fax
permissionsdept@odb.org