Polityka prywatności

Wejście w życie: 1 Styczeń, 2015

ODB Ministries (Służba ODB) (zwana dalej „ODB”, „my” czy „nas”) ceni sobie prywatność osób odwiedzających Portal. Poniższe oświadczenie o prywatności ma na celu powiadomienie Użytkownika o gromadzeniu i rozpowszechnianiu informacji związanych z niniejszym Portalem oraz aplikacjami mobilnymi (zwanych ogólnie „Portalem”). Oświadczenie dotyczy wszystkich domen związanych z ODB.

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

Informacje zgromadzone na niniejszym Portalu będą wykorzystywane zgodnie z następującymi zasadami:

 • Dane osobowe. ODB ściśle przestrzega zasady by nie odsprzedawać, udostępniać, ani w żaden inny sposób przekazywać prywatnych danych Użytkownika innym organizacjom, czy to komercyjnym, czy charytatywnym. Jedynym wyjątkiem jest stosowanie się do prawa lub ochrona praw własności bądź bezpieczeństwa ODB, Użytkownika lub innych podmiotów. Wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer(y) telefonu oraz/lub adres email), które Użytkownik nam przekazuje, są wykorzystywane wyłącznie w celach w jakich zostały wysłane.
 • Zbiór i użytkowanie danych osobowych. W zależności od tego jak będzie użytkowany Portal, możemy prosić o udostępnienie danych osobowych („Dane osobowe”). Decyzja o udostępnieniu danych należy do Użytkownika, jednak niektóre części Portalu nie będą otwarte dla osób, które nie udostępnią nam danych osobowych. Dane osobowe zawierają każdą informację, która identyfikuje lub jest użyta do identyfikacji, do kontaktu czy zlokalizowania Użytkownika. Oto kilka przykładów, kiedy prosimy o podanie danych osobowych Użytkownika:
 • Rejestracja abonamentu ODB. Przy rejestracji subskrypcji, Użytkownik udostępnia adres email oraz adres pocztowy oraz może odpowiednio dostosować swoje konto wybierając informacje o swoich preferencjach i zainteresowaniach. To pozwoli nam na wysyłanie aktualności, kontaktowanie się z Użytkownikiem w kwestiach ogłoszeń, aktualizacji systemowych, nowych produktów związanych z naszą służbą oraz ofiar, jak również innych informacji.
 • Formularze kontaktu zamieszczone w różnych miejscach Portalu, pozwalają Użytkownikowi na bezpośrednie kontaktowanie się z nami, na zadawanie pytań, przesyłanie komentarzy i próśb. Komentarze Użytkownika możemy przechowywać w celu usprawnienia Portalu lub programu, bądź zapoznać się z nimi, a potem je usunąć.
 • Lista mailingowa. Użytkownik ma możliwość otrzymywania regularnie wiadomości email od ODB. Zapisując się na listę mailingową Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych (w tym: adresu email, imienia i nazwiska, nazwy państwa oraz swoich preferencji). Podane informacje będą wykorzystane do dostarczenia wiadomości email do Użytkownika, dostosowania Portalu do preferencji Użytkownika oraz poprawy i podniesienia jakości tego co oferujemy. Wysyłamy wiadomości email jedynie do Użytkowników, którzy dokonali wyboru otrzymywania naszych powiadomień email. Jeżeli Użytkownik zapisał się do naszej listy mailingowej, ale chce z niej zrezygnować może wypisać z listy mailingowej klikając napis: „Rezygnuję”, który znajduje się w treści wiadomości.   
 • Aplikacje mobilne. Oferujemy różne aplikacje na urządzenia mobilne, w tym na telefony komórkowe oraz tablety. Pełen dostęp do wszystkich funkcji aplikacji (w tym dodawanie komentarzy, prowadzenie dziennika i tworzenie zakładek) wymaga rejestracji abonamentu Użytkownika.

Logi i pliki „cookies”. Gdy Użytkownik loguje się w Internecie, dostawca usług internetowych automatycznie ustala adres IP jego komputera. Przy pomocy tego adresu serwery identyfikują komputer Użytkownika, a my wykorzystujemy adres, by zdiagnozować problemy na naszych serwerach, zarządzać naszą stroną internetową  oraz stale podwyższać jakość materiałów dostępnych na stronie. Nie łączymy adresów IP z żadnymi danymi osobowymi.

Gromadzenie informacji. Gromadzimy informacje od Użytkownika na Portalu na kilka różnych sposobów. Celem tego jest dostarczenie mu informacji efektywnych, istotnych, dostosowanych do jego potrzeb. ODB może gromadzić dane osobowe osób kupujących produkty związane z ODB.org, ODB Ministries oraz jej filii wydawniczej. Informacje wykorzystywane są w celu (a) dostarczenia produktów lub usług; (b) analizy i monitoringu działalności gości i klientów; (c) promowania i wspierania oferowanych produktów i usług; (d) pomocy w planowaniu rozbudowy Portalu, modernizację produktów i oferowanych usług; oraz (e) tworzenia bazy danych użytkowników i klientów Portalu. Aby dostarczyć Użytkownikowi  zamówiony/e produkt(y) czy usługę/usługi, być może będziemy musieli przekazać dane osobowe Użytkownika do jednego z naszych międzynarodowych biur czy oddziałów.

 

Współpracujemy z zaufanymi agencjami i firmami, które są dostawcami usług i sprzętu niezbędnego dla ODB oraz partnerów służby. Dane mogą być udostępniane zaufanym agencjom i wspólnikom. Na przykład, jeśli Użytkownik dokonuje u nas zakupu, dostarczone przez Niego informacje będą gromadzone przez naszego przedstawiciela przetwarzającego dane, a dane Jego karty kredytowej przekazywane są do naszego procesora kart kredytowych, w celu dokonania sprzedaży. Prosimy o niewysyłanie informacji, których Użytkownik nie chciałby udostępniać.

 

Gromadzimy również anonimowe dane od osób trzecich (takie jak wiek, płeć oraz zainteresowania) poprzez Google Analytics. Używamy tych danych, aby udoskonalić i spersonalizować nasz Portal. Korzystamy również z tych informacji, aby dopasować informacje do potrzeb odbiorców.

 

Od czasu do czasu możemy rozsyłać ankiety. Informacje w nich zawarte są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia jakości naszych produktów i usług.

 

Możemy skontaktować się z Użytkownikiem w celu aktualizacji Jego danych, aby umożliwić Mu dostęp do dodatkowych produktów czy usług.

 

ODB i DHP są służbami non-profit i wspieranymi przez darowizny wiernych przyjaciół i członków. Jako organizacja, nie zwracamy się z bezpośrednimi prośbami o datki do naszych członków lub do kogokolwiek z naszej listy mailingowej. Zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany polityki pozyskiwania datków w przyszłości zgodnie z dyrektywami zarządu ODB.

 

 • Bezpieczeństwo. Ochrona prywatności i informacji Użytkownika jest najwyższym priorytetem ODB. Korzystamy z komercyjnie racjonalnych środków zabezpieczenia naszego Portalu oraz poufności danych. Nasz personel jest świadom naszej polityki prywatności i bezpieczeństwa, a informacje Użytkownika są dostępne wyłącznie osobom, które ich potrzebują do realizacji swoich zadań. Nie możemy jednak udzielić absolutnej gwarancji, ani nie ponosimy odpowiedzialności za złamanie poufności spowodowane awarią systemu, bądź nieautoryzowanym dostępem przez strony trzecie.

 

 • Ten Portal przeznaczone jest dla użytkowników, którzy ukończyli co najmniej 18 lat. Jeśli jesteś Użytkownikiem, który nie spełnia tego warunku, nie wysyłaj do nas żadnych informacji.

 

 • Aktualizacja danych Użytkownika. Uzasadniony dostęp do danych osobowych jest możliwy w ciągu 60 dni bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika. Jeśli dostęp nie będzie możliwy w w/w terminie, Użytkownikowi zostanie podany termin, do kiedy informacja zostanie przekazana. Jeśli z jakiegoś powodu dostęp będzie niemożliwy, dostarczymy odpowiednich wyjaśnień, dlaczego dostęp został uniemożliwiony.

 

 • Odnośniki. Portal zawiera odnośniki do innych stron internetowych, których ODB nie jest właścicielem. ODB nie popiera czy pochwala zasad danego Portalu odnośnie polityki osoby odwiedzającej. Zachęcamy Użytkownika do odwiedzenia tych stron w celu zapoznania się z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

 

 • Fora internetowa i komentarze. Wszelkie informacje umieszczane na forach internetowych, czatach, w komentarzach itp. na stronie ODB stają się informacjami publicznymi. Poglądy zamieszczone w komentarzach osób prywatnych nie są popierane i w żaden sposób nie reprezentują naszych opinii czy naszej wiary. ODB nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni język lub tematy rozmów. Uczynimy jednak wszystko, by monitorować tę przestrzeń i zagwarantować poruszanie właściwych tematów.

 

 • Aktualizacje do polityki prywatności. ODB zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w każdym momencie. Zmiany będą wprowadzane na Portalu w dniu wejścia w życie zmienionej polityki prywatności. Prosimy o regularne śledzenie zasad polityki prywatności.

 

 • Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej polityki prywatności przez Użytkownika oraz jego planowanych aktualizacji. W razie jakichkolwiek pytań lub skarg dotyczących wykorzystania danych lub niniejszych Warunków i zasad, Użytkownik może skontaktować się z koordynatorem strony posługując się formularzem kontaktu na Portalu lub napisać do nas na następujący adres:

Our Daily Bread Ministries
3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids, MI 49512

 1. ODB Zasady I warunki użytkowania
 2. Wszelkie roszczenia odnoszące się do Polityki prywatności ODB powinny zostać rozwiązane na podstawie zasad i warunków zawartych zarówno w regulaminie Polityki prywatności, jak i tych znajdujących się w Warunkach i zasadach Our Daily Bread Ministries.

b.Rozstrzyganie sporów. NINIEJSZE WARUNKI SĄ REGULOWANE I INTERPRETOWANE ZGODNIE Z PRAWEM STANU MICHIGAN, BEZ ODNIESIENIA DO ZASAD DOTYCZĄCYCH KONFLIKTÓW PRAWA. ODB I UŻYTKOWNIK ZGADZAJĄ SIĘ, ABY WSZELKIE SPRAWY SPORNE I SĄDOWE DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z ICH REALIZACJĄ BĄDŹ UŻYTKOWANIEM PORTALU I ZAMIESZCZONYCH NA NIM INFORMACJI, PODLEGAŁY ZA ICH OBOPÓLNĄ ZGODĄ JURYSDYKCJI SĄDU STANOWEGO I FEDERALNEGO MICHIGAN. KORZYSTANIE Z PORTALU W RAMACH JURYSDYKCJI, KTÓRA NIE NADAJE POSTANOWIENIOM NINIEJSZYCH WARUNKÓW I ZASAD MOCY PRAWNEJ (WŁĄCZNIE, I BEZ OGRANICZEŃ, Z NINIEJSZYM AKAPITEM), JEST BEZPRAWNE.

 

Ostatnia aktualizacja: 1 stycznia 2015