W Czym Bóg Okazał Nam Miłosc?

Słowa te wyszły spod pióra żydowskiego proroka imieniem Malachiasz. Jako ostatni rzecznik Starego Testamentu, zadał kłopotliwe pytanie. W jaki sposób możemy czerpać pociechę z Bożej miłości, jeśli nie czujemy się kochani? Co uczynimy jeśli okoliczności zdają się mówić że Bóg nas ignoruje, że zostawił nas samych z naszym bólem i celowo wstrzymuje się z czymś, co mógłby z łatwością nam podarować?

Malachiasz, posłaniec do Bożego ludu wybranego, zapewnia nas, że nie jesteśmy osamotnieni w zadawaniu takich pytań. Daje nam szansę zrozumienia dlaczego miłość Boża jest jedną z najsłabiej rozumianych prawd biblijnych.

– Martin R. De Haan II