Czy śmierć jest końcem?

Prawie 2000 lat temu Jezus umarł na krzyżu. Zanim słońce zaszło tego dnia, Jego przyjaciele pochowali Go. Jego wrogowie nawet szczelnie zamknęli Jego grób. Ale Biblia mówi nam, że On opuścił grób kilka dni później. Gdy Jezus wyszedł z własnego grobu pokazał, że śmierć została pokonana; jest to moment, który zmienił wszystko. Z pewnością zmienił życie Jego naśladowców.

Ale w jaki sposób możemy być pewni, że Jezus rzeczywiście powstał z martwych? Jakie są dowody? I co to zmienia dla nas dzisiaj? Odkryj pewność, którą możemy mieć odnośnie naszego własnego przyszłego zmartwychwstania i życia, które czeka za progiem śmierci!