Czy można mi przebaczyć?

Niezależnie od tego czy w dużych czy w małych sprawach, prawdę mówiąc, wszyscy postąpiliśmy niewłaściwie. Jednak Biblia mówi nam, że każdy, kto szczerze okaże skruchę przed Bogiem i wróci do Niego w posłuszeństwie, znajdzie prawdziwe przebaczenie. Odkryj co to oznacza, że Bóg ci przebaczył i jak wygląda życie człowieka, któremu wybaczono!