Dwóch ludzi, znanych ze swojej służby dla Jezusa, porzuciło pracę w dziedzinie sztuki, by poświęcić się Bożemu powołaniu. James O. Fraser (1886–1938) postanowił zrezygnować z kariery pianisty, aby służyć plemieniu Lisu w Chinach. Z kolei inny artysta amerykański, Judson Van DeVenter (1855–1939), postanowił zostać ewangelistą. Napisał później znany hymn Wszystko Tobie dziś oddaję.

Chociaż działalność w sztuce jest dla wielu wspaniałym powołaniem, tych dwóch mężczyzn uwierzyło, że Bóg wezwał ich, aby porzucili swoje kariery i zaangażowało się w służbę na rzecz bliźnich. Być może zainspirowała ich historia bogatego młodzieńca z Ewangelii Marka, któremu Jezus rzucił wyzwanie, aby porzucając wszystko, zaczął podążać za Nim (10:17-25). Apostoł Piotr, w reakcji na tę sytuację, wyznał Jezusowi: „Zostawiliśmy wszystko, aby pójść za Tobą!” (w. 28). Jezus zapewnił, że tych, którzy podążają za Nim, Bóg wynagrodzi stokrotnie w teraźniejszym życiu, a ponadto daruje im życie wieczne (w. 30). Postąpi z nimi również według swojej mądrości: „Wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Bez względu na to, gdzie Bóg nas umieścił, jesteśmy wezwani do codziennego poddawania się Chrystusowi, służenia Mu naszymi talentami i wszystkim, co posiadamy, czy to w domu, w biurze, w lokalnej społeczności, czy z dala od domu. Gdy tak będziemy postępować, On zainspiruje nas do miłości bliźnich i stawiania ich potrzeb przed naszymi.