W samym centrum stolicy Salwadoru wzniesiona została rzeźba na cześć Jezusa Chrystusa. Mimo że pomnik zlokalizowany jest pośrodku ruchliwego ronda, jego wysokość sprawia, że można go z łatwością zauważyć z daleka, a jego nazwa—Boski Zbawiciel Świata—świadczy o szacunku do jego nadprzyrodzonej roli.

Potwierdza ona to, co Biblia mówi o Jezusie (I Jana 4:14). On jest tym, który oferuje zbawienie dla wszystkich ludzi, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia, popełnionych grzechów lub statusu społecznego.

Apostoł Paweł podróżował po starożytnym świecie, opowiadając ludziom o życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dzięki niemu dobra nowina dotarła do zwykłych ludzi, ale również do żołnierzy, władz religijnych i politycznych, do Żydów i pogan. Apostoł wyjaśniał, że człowiek może nawiązać relację z Chrystusem oświadczając, że „Jezus jest Panem” i wierząc, że Bóg wzbudził Go z martwych (Rzymian 10:9). Mówił również, że „każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony”, oraz że „każdy . . . kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (w. 11,13).

Jezus nie jest tylko odległym pomnikiem, który czcimy. Musimy mieć z Nim osobisty kontakt przez wiarę. Obyśmy zrozumieli wartość zbawienia, jakie nam oferuje, i nawiązali z Nim duchową więź.