Kiedy wybuchła I wojna światowa w 1914 roku, brytyjski mąż stanu Sir Edward Gray oświadczył: „Lampy gasną w całej Europie; nie zobaczymy ich zapalonych za naszego życia”. Gray miał rację. Kiedy wojna ostatecznie się zakończyła, zginęło w niej około 20 milionów osób (w tym 10 milionów cywilów), a 21 milionów zostało rannych.

Spustoszenie, choć nie na tak wielką skalę jak w czasie wojny, może również nastąpić w naszym życiu osobistym. Ponure widmo konfliktu może zaciążyć nad naszym domem, miejscem pracy, kościołem lub dzielnicą. Dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy wywierali wpływ na ten świat. Aby tak czynić, musimy polegać na Jego mądrości. Apostoł Jakub napisał: „Mądrość pochodząca z nieba jest przede wszystkim czysta i nastawiona pokojowo; jest łagodna i otwarta, pełna miłosierdzia i dobrych czynów, jest pozbawiona uprzedzeń i obłudy. A ci, którzy przynoszą pokój, będą zbierać plon sprawiedliwości” (Jakuba 3:17-18).

Rola ludzi czyniących pokój jest istotna ze względu na plon, jaki przynosi. Słowo sprawiedliwość oznacza „właściwą pozycję” lub „właściwą relację”. Osoby przynoszące pokój mogą pomóc w odnowie relacji. Nic dziwnego, że Jezus powiedział: „Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani” (Ew. Mateusza 5:9). Dzieci Boga, które polegają na Jego mądrości, stają się narzędziami w niesieniu pokoju wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.