Scaling to termin stosowany w świecie fitnessu. To sposób na trening, aby wysiłek fizyczny był dostosowany do możliwości ćwiczącego. Dostosowuje się rodzaj ćwiczeń, obciążenie i liczbę powtórzeń do indywidualnych możliwości oraz poziomu zaawansowania tak, aby ćwiczący nie musiał odczuwać żadnej presji ani z nikim się porównywać, i żeby był w stanie poradzić sobie nie przerywając treningu.

Jeśli chodzi o dawanie, to apostoł Paweł powiedział jasno: „Ochotnego dawcę Bóg miłuje” (II Koryntian 9:7). Jednak jego zachęta skierowana do wierzących w Koryncie jest rodzajem scalingu: „Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu” (w. 7). Każdy z nas znajduje się na inny poziomie dawania, a niekiedy poziom ten wraz z czasem ulega zmianie. Porównywanie się nie jest pożyteczne, w przeciwieństwie do naszej postawy. Niezależnie od tego, na jakim jesteśmy etapie, bądźmy hojni (w. 6). Nasz Bóg obiecał, że zdyscyplinowana praktyka ochotnego dawania prowadzi do błogosławionego życia, które „pobudza do dziękczynienia Bogu” (w. 11).