„Tato, dlaczego musisz iść do pracy?”—zapytała mnie córeczka, która chciała się ze mną bawić. Odpowiedziałem, że wolałbym zrezygnować z pracy i spędzać z nią więcej czasu, ale niestety miałem coraz więcej obowiązków.

Pytanie pozostaje jednak aktualne: dlaczego pracujemy? Czy chodzi jedynie o utrzymanie siebie i naszych bliskich? Co z pracą, która jest nieodpłatna—dlaczego ją wykonujemy?

Pierwsza Księga Mojżeszowa opowiada, jak Bóg umieścił pierwszego człowieka w ogrodzie, „aby go uprawiał i strzegł” (w. 15). Mój teść jest rolnikiem i często mi powtarza, że uprawia ziemię i hoduje zwierzęta gospodarskie wyłącznie z zamiłowania. To piękna postawa, ale co z ludźmi, którzy nie kochają swojej pracy? I dlaczego Bóg umieścił nas w określonym miejscu z konkretnym zadaniem?

Biblia odpowiada i na te pytania. Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, aby z rozwagą zarządzać Jego stworzeniem (I Mojżeszowa 1:26). Pogańskie historie o początku świata mówią o „bogach”, którzy stworzyli ludzi jako swoich niewolników. W I Mojżeszowej natomiast czytamy, że jedyny i prawdziwy Bóg uczynił człowieka swoim przedstawicielem, aby był Jego zarządcą.

Obyśmy odzwierciedlali Jego mądry i pełen miłości porządek na świecie. Praca jest powołaniem, by dbać o Boży świat dla Jego chwały.