W miejscu starej latarni morskiej na przylądku Hatteras, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, znajduje się pomnik ku czci tych, którzy opiekowali się obiektem od 1803 roku. Wkrótce po przeniesieniu latarni w głąb lądu z powodu erozji linii brzegowej, na jej starych fundamentach wyryto nazwiska jej opiekunów, dzięki czemu turyści mogą podążać śladami historii „strażników światła”.

Jezus jest najwspanialszym dawcą światła. Powiedział: „Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota” (Ew. Jana 8:12). Jest to bardzo radykalne stwierdzenie. Jezus jednak wypowiedział je na potwierdzenie relacji ze swoim Ojcem, Stwórcą światła i życia, który Go posłał.

Kiedy zwracamy się do Jezusa jako naszego Zbawiciela, możemy doświadczyć relacji z Bogiem, który daje nam nową moc i poczucie celu. Jego życie i miłość—„światłość ludzi” (1:4)—będzie świecić w nas i przez nas, oświecając mroczny i często niebezpieczny świat wokół nas.

Jako naśladowcy Jezusa, stajemy się strażnikami światła. Oby inni mogli dostrzegać w nas światłość Chrystusa i odkrywać życie i nadzieję, którą może dać tylko On!