Wystawa rzeźbiarska Lizy Shepherd z 2018 roku, zatytułowana The Wait (Oczekiwanie), według opisu korespondenta gazety Boston Globe: „przywołuje to, co w życiu drogocenne, newralgiczne i transcendentne”. Artystka, zainspirowana chwilami spędzonymi przy łóżku umierającego ojca, wyraziła swoją tęsknotę, pustkę po utracie osoby najbliższej i bolesne uczucie, że jest ona poza jej zasięgiem.

Koncepcja, że śmierć jest drogocenna, nie zgadza się ze zdrowym rozsądkiem. Niemniej jednak psalmista stwierdza: „Drogocenna jest w oczach Pana śmierć wiernych Jego” (Psalm 116:15). Bóg ceni sobie śmierć swoich dzieci, gdyż w chwili ich odejścia przyjmuje ich do swojego domu.

Kimże są owi „wierni” słudzy Boży? Według psalmisty są to ci, którzy służą Bogu z wdzięczności za Jego ratunek, wzywają Jego imienia i poważnie traktują własne słowa wypowiadane przed Panem (Psalm 116:16-18). Świadomie decydują się na chodzenie z Bogiem, akceptują Jego wolność i pielęgnują z Nim relację.

Gdy tak czynią, znajdują się w towarzystwie Jezusa, który jest „wybrany jako kosztowny”. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: „Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się” (I Piotra 2:4-6). Gdy pokładamy ufność w Bogu, nasze odejście z tej ziemi jest drogocenne w Jego oczach.