Sonia skończyła 53 lata i ostatnią rzeczą, której się spodziewała, było porzucenie biznesu i ojczyzny, by przyłączyć się do grupy uchodźców podróżujących do nowego kraju. Gdy gangi zamordowały jej bratanka i próbowały siłą wcielić jej siedemnastoletniego syna do swoich szeregów, uświadomiła sobie, że jej jedynym wyjściem jest ucieczka. „Modlę się do Boga . . . abym zrobiła wszystko, co konieczne”—wyjaśniła. „Zrobię wszystko, abyśmy [mój syn i ja] nie zginęli z głodu . . . wolę, żeby cierpiał tutaj niż wylądował w torbie albo w kanale”.

Czy Biblia ma coś do powiedzenia Soni i jej synowi, oraz wszystkim, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i nieszczęść? Gdy Jan Chrzciciel ogłosił nadejście Jezusa, zwiastował dobrą nowinę dla Soni, dla nas i dla świata. „Gotujcie drogę Pańską”—wołał (Ew. Łukasza 3:4). Zwiastował, że kiedy pojawi się Chrystus, Bóg ześle wielkie i pełne ocalenie. Biblia określa je jako zbawienie.

Zbawienie obejmuje zarówno uzdrowienie naszych grzesznych serc, jak i przyszłe wyzwolenie świata od wszelkiego zła. Boże dzieło dotyczy każdej historii i każdego ludzkiego systemu. Dostępne jest dla każdego człowieka. „I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”– powiedział Jan Chrzciciel (3:6).

Bez względu na doświadczane przez nas zło, krzyż i zmartwychwstanie Chrystusa upewniają nas, że ujrzymy Boże zbawienie. Pewnego dnia doświadczymy Jego ostatecznego wyzwolenia.