Podczas Wielkiej Depresji, znana fotograf, Dorothea Lange, uchwyciła na zdjęciu Florence Owens Thompson i jej dzieci. Ta znana fotografia pt. Matka imigrantka jest obrazem rozpaczy matki po słabych żniwach. Lange zrobiła zdjęcie w nadziei, że rząd uświadomi sobie potrzeby zrozpaczonych sezonowych pracowników rolnych.

Księga Trenów Jeremiasza ukazuje inny moment rozpaczy—Judę w przeddzień zniszczenia Jerozolimy. Zanim armia Nebukadnezara przystąpiła do ataku, by zniszczyć miasto, lud cierpiał z powodu oblężenia (II Królewska 24:10-11). Chociaż ich nieszczęście było rezultatem wielu lat nieposłuszeństwa Bogu, autor Trenów wołał do Boga, wstawiając się za swoim narodem (Treny Jeremiasza 2:11-12).

Autor Psalmu 107 również opisuje rozpaczliwe chwile w historii Izraela (podczas jego wędrówek po pustyni, w. 4-5). Skupia się jednak na działaniu, które należy podjąć w trudnych czasach: „Wołali do Pana w niedoli swej” (w. 6). Jego rezultaty bowiem są wspaniałe: „a On wybawił ich z utrapienia”.

Czy jesteś zrozpaczony? Nie milcz. Wołaj do Boga. On słyszy i czeka, by odnowić twoją nadzieję. Chociaż nie zawsze ratuje nas z trudnych sytuacji, obiecuje być zawsze z nami.