Wiele się zmieniło od czasu, gdy w roku 1840 wynaleziono pierwszy elektryczny zegar. Obecnie mierzymy czas inteligentnymi zegarkami, smartfonami i laptopami. Tempo życia w ogóle wydaje się o wiele szybsze niż kiedyś. Jest to szczególnie odczuwalne w miastach i może mieć negatywny wpływ na zdrowie—twierdzą naukowcy. „Po prostu żyjemy coraz szybciej, i chcemy docierać do ludzi w jak najkrótszym czasie. Skłania nas to do myślenia, że wszystko musi się dziać natychmiast”—zauważył profesor Richard Wiseman.

Mojżesz, autor jednego z najstarszych biblijnych Psalmów, zastanawia się nad upływającym czasem. Przypomina nam, że to Bóg kontroluje tempo życia. „Albowiem tysiąc lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął, i jak straż nocna”—napisał (Psalm 90:4).

Tajemnica zarządzania czasem nie polega więc na szybszym lub wolniejszym życiu, lecz na trwaniu w Bogu i spędzaniu z Nim więcej czasu. Będziemy wówczas w stanie dotrzymywać kroku innym ludziom, a przede wszystkim Temu, który nas ukształtował (Psalm 139:13) i zna nasze cele i plany (w. 16).

Nasz czas na ziemi nie będzie trwał wiecznie. Możemy jednak zarządzać nim mądrze nie przez ciągłe obserwowanie zegarka, ale przez powierzanie każdego dnia Bogu. Powtórzmy więc za Mojżeszem: „Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serce!” (90:12). Z Bogiem bowiem będziemy mieć kontrolę nad naszym czasem teraz i na wieki.