Przed pierwszą rozmową kwalifikacyjną naszego syna, Xaviera, mój mąż, Alan, wręczył mu cały plik kartek z podziękowaniami, które ten miał powysyłać po spotkaniu się z potencjalnymi pracodawcami. Udawał następnie, że jest rekrutantem, wykorzystując swoje kilkudziesięcioletnie doświadczenie jako menedżer w zadawaniu pytań Xavierowi. Po odegraniu swojej roli, nasz syn włożył kilka egzemplarzy CV do folderu. Uśmiechnął się, gdy Alan przypomniał mu o kartkach. „Wiem”—powiedział. „Szczere podziękowania wyróżnią mnie wśród wszystkich kandydatów”.

Kiedy menedżer zadzwonił, by zatrudnić Xaviera, wyraził wdzięczność za pierwszą odręcznie napisaną kartkę z podziękowaniami, którą otrzymał od lat.

Mówienie ‘dziękuję’ ma trwały wpływ. W księdze Psalmów zachowały się szczere modlitwy i wdzięczne uwielbienie. Chociaż istnieje ich sto pięćdziesiąt, przesłanie o wdzięczności wyrażają następujące dwa wersety: „Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał wszystkim cuda twoje, będę się weselił i radował w tobie, będę opiewał imię twoje, Najwyższy!”(Psalm 9:2-3).

Nigdy nie będziemy w stanie wyrazić naszej wdzięczności za wszystkie cudowne czyny Boga. Możemy jednak zacząć od szczerego podziękowania przy pomocy modlitwy. Możemy pielęgnować styl wdzięcznego uwielbienia, chwaląc Boga za wszystko, czego dokonał i dokona w przyszłości.