Brian miał pełnić rolę osoby witającej gości na weselu swojego brata, ale z niewiadomych przyczyn nie dojechał. Rozczarowało to członków jego rodziny, a zwłaszcza Jasmine, która bardzo liczyła na obecność brata i była zaangażowana w czytanie fragmentów z Biblii na uroczystości. Podczas ceremonii odczytała wprawdzie fragment o miłości z I Listu do Koryntian, ale gdy po ślubie ojciec poprosił ją o dostarczenie prezentu urodzinowego dla Briana, zawahała się. Przyszło jej to z wielką trudnością. Łatwiej jej było czytać o miłości, niż według niej żyć. Jednak zanim skończył się wieczór, przyznała: „Nie mogę tylko czytać o miłości; muszę również ją okazywać”.

Czy kiedykolwiek odczuwałeś, że trudno ci wykonać to, co nakazuje Pismo Święte? Nie martw się, nie jesteś w tym odosobniony; zawsze łatwiej jest czytać i słuchać niż realizować. Bardzo trafne jest więc napomnienie św. Jakuba: „A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (w. 22). Jego przykład z lustrem wywołuje w nas uśmiech, ponieważ wiemy, co to znaczy oglądać w sobie coś, co wymaga uwagi. Jeśli jednak sądzimy, że samo przyglądanie się wystarczy, oszukujemy się. Gdy Jakub zachęca nas, by ”wejrzeć” i „trwać” w Bożej prawdzie (w. 25), mobilizuje nas, byśmy czynili to, co zmuszona była zrobić Jasmine: wprowadzić tę prawdę w życie.