Na stokach narciarskich widnieją często niebieskie linie, namalowane sprayem na białej, śnieżnej powierzchni. Choć oznaczenia są prymitywne i mogą rozpraszać kibiców, są one istotne dla sukcesu i bezpieczeństwa zawodników. Farba jest dla nich przewodnikiem pokazującym najszybszą drogę zjazdu. Prócz tego, kontrast miedzy farbą i bielą śniegu pomaga im w ocenie odległości, co jest niezbędne dla ich bezpieczeństwa, gdy poruszają się z dużą prędkością.

Salomon prosi swoich synów, aby poszukiwali mądrości, w nadziei, że ustrzegą się przed niebezpieczeństwem w wyścigu życia. Podobnie jak niebieskie linie, mądrość poprowadzi ich „torami prawości” i zabezpieczy ich przed potknięciem (Przypowieści Salomona 4:11-12). Jego nadzieją jako ojca było to, aby jego synowie cieszyli się bogatym życiem, wolnym od szkodliwych skutków porzucenia mądrości Bożej.

Bóg, jako miłujący Ojciec, oferuje nam „niebieską linię” zawartą w Biblii. Choć daje nam wolność „zjeżdżania” gdzie chcemy, mądrość Pisma Świętego, podobnie jak oznaczenia na trasie narciarskiej, „jest życiem dla tych, którzy ją znajdują” (w. 22). Gdy odwracamy się od zła i chodzimy z Bogiem, nasza ścieżka będzie oświetlona Jego sprawiedliwością, zabezpieczając nasze stopy przed potknięciami i prowadząc nas każdego dnia we właściwym kierunku (w. 12, 18).