Gdy muzyka wypełniła audytorium kościoła, na scenie pojawił się Lance Brown—artysta cierpiący na daltonizm. Stanął przed dużym, białym płótnem plecami do zgromadzonych, zanurzył pędzel w czarnej farbie i płynnymi ruchami namalował krzyż. Kolejnymi pociągnięciami pędzla i dłoni stworzył na żywo obrazy ukrzyżowania i zmartwychwstania Chrystusa. Pokrywał duże fragmenty płótna czarną farbą, dodawał niebiesko-białą, by zakończyć abstrakcyjne dzieło w niecałe sześć minut. Potem podniósł płótno, odwrócił do góry nogami i odsłonił ukryty obraz—pełną współczucia twarz Jezusa.

Brown powiedział, że początkowo był niechętny, gdy przyjaciel zaproponował mu malowanie na czas podczas nabożeństwa. Jednak aktualnie podróżuje po całym świecie, tworząc prace malarskie, by dzielić się Chrystusem z ludźmi i przyprowadzać ich przed Boże oblicze.

Apostoł Paweł w swoim Liście do Rzymian podkreśla wartość i cel różnych darów, którymi Bóg obdarzył swój lud. Każdy członek chrześcijańskiej rodziny jest wyposażony, aby móc wysławiać Pana i budować innych w miłości (Rz 12:3-5). Apostoł zachęca nas do rozpoznawania i używania naszych darów, aby wskazywać innym na Jezusa, służąc im sumiennie i z radością (w. 6-8).

Bóg dał każdemu z nas duchowe dary, talenty, umiejętności i doświadczenia, aby służyć całym sercem – czy to będąc widocznym, czy to w ukryciu. Gdy świętujemy Bożą kreatywność, Bóg używa naszych wyjątkowych predyspozycji do szerzenia ewangelii i budowania innych wierzących w miłości.