Na początku XX wieku firma Packard Motor Car Company stworzyła hasło, które miało zachęcić klienta do kupna samochodu. Brzmiało ono: „Zapytaj człowieka, który stał się jego właścicielem” i stało się bardzo skutecznym sloganem, przyczyniającym się do dobrej reputacji firmy, produkującej luksusowe pojazdy tamtej epoki. Packard zdawał się dobrze rozumieć, że osobiste świadectwo ma silny wpływ na klienta: zadowolony z produktu przyjaciel jest skuteczną zachętą do kupna.

Podobny wpływ wywieramy na innych ludzi, gdy dzielimy się z nimi naszymi osobistymi przeżyciami z Bogiem i doświadczaniem Jego dobroci. Bóg zachęca nas, abyśmy wyrażali naszą wdzięczność i radość nie tylko Jemu, ale także tym, którzy są wokół nas (Ps. 66:16). Psalmista chętnie opowiedział o przebaczeniu, jakiego doznał od Boga, gdy odwrócił się od swoich grzechów (w. 18-20).

Bóg dokonał na przestrzeni wieków zadziwiających dzieł, a jednym z nich było rozdzielenie wód Morza Czerwonego (w. 6). Bóg również wykonuje wspaniałą pracę w każdym z nas osobiście, dając nam nadzieję w cierpieniu, obdarzając Duchem Świętym dla zrozumienia Pisma Świętego i zaspokojenia naszych codziennych potrzeb. Gdy dzielimy się z innymi ludźmi naszymi osobistymi doświadczeniami Bożego działania, dajemy coś o wiele bardziej wartościowego niż tylko zachętę do kupna jakiegoś towaru. Uznajemy dobroć Boga i zachęcamy siebie nawzajem na drodze życia.