W filmie dokumentalnym pt. Look & See: A Portrait of Wendell Berry, autor twierdzi, że słowo rozstanie dobrze opisuje stan naszego świata. Jesteśmy oddzieleni od siebie nawzajem, od naszej historii i od kraju. To, co powinno być razem, jest od siebie oddzielone. Gdy autor został zapytany, co powinniśmy zrobić z tym smutnym faktem, odpowiedział: „Nie możemy znowu wszystkiego połączyć. Możemy natomiast uczynić to z konkretnymi dwiema rzeczami. Bierzemy dwa odłamane fragmenty i ponownie je łączymy”.

„Błogosławieni, pokój czyniący”—mówi Jezus (Ew. Mateusza 5:9). Czynienie pokoju oznacza przynoszenie szalom. To ostatnie słowo oznacza naprawianie świata. Pewien teolog wyjaśnia jego znaczenie jako „powszechny rozkwit, dobrostan i rozkosz…Taki powinien być stan rzeczy”. Szalom oznacza, że wszystko, co zostało zniszczone, jest naprawione. Obyśmy, prowadzeni przez Jezusa, starali się doprowadzać świat do porządku. Nazywa on nas „czyniącymi pokój”, „solą ziemi” i „światłością świata” (w. 13-14).

Istnieje wiele sposobów, jak możemy czynić pokój na świecie. Obyśmy nigdy jednak nie poddali się nędzy naszego świata, lecz ją leczyli. Dzięki Bożej mocy nie pozwólmy, by umierały przyjaźnie, a zmagające się z biedą dzielnice trwały w apatii i izolacji. Szukajmy potrzebujących miejsc, ufając, że Bóg obdarzy nas mądrością i umiejętnością, jak przyczynić się do ich podźwignięcia.