Stephen Cass, redaktor czasopisma Discover, postanowił zbadać niewidzialne elementy obecne w jego codziennym życiu. Gdy szedł do swojego biura w Nowym Jorku, pomyślał: „Gdybym tylko mógł zobaczyć fale radiowe, szczyt Empire State Building (z ogromną ilością radiowych i telewizyjnych anten) zaświeciłby niczym płonący kalejdoskop, oświetlając całe miasto”. Uświadomił sobie, że jest otoczony niewidzialnymi falami elektromagnetycznymi, radiowymi, telewizyjnymi, Wi-Fi itd.

Sługa Elizeusza dowiedział się pewnego poranka o innym rodzaju niewidzialnej rzeczywistości—o niewidocznym świecie duchowym. Gdy obudził się, zobaczył, że on i jego pan otoczeni są aramejską armią. Jak daleko mógł sięgnąć wzrokiem, wszędzie widział żołnierzy na potężnych wojennych rumakach (II Królewska 6:15)! Sługa wystraszył się, ale Elizeusz był pewny siebie, gdyż widział otaczające ich wojska aniołów. Powiedział: „Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi” (w. 16). Potem poprosił Pana, aby otworzył oczy jego sługi, by mógł zobaczyć, że Bóg otoczył swoich wrogów i całkowicie panuje nad sytuacją (w. 17).

Czy czujesz się przytłoczony i bezradny? Pamiętaj, że Bóg ma wszystko pod kontrolą i za ciebie walczy. „Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich” (Psalm 91:11).