Kiedy pod koniec lutego 2017 roku biopsja mojej najstarszej siostry ujawniła raka, powiedziałam do przyjaciół: „Od dzisiaj muszę spędzać z Carolyn jak największą ilość czasu.” Niektórzy komentowali, że moje obawy były przesadne w stosunku do wiadomości. Jednak po upływie dziesięciu miesięcy moja siostra zmarła. I chociaż spędziłam z nią wiele godzin, to nigdy nie ma wystarczająco dużo czasu, by kochać naszych najbliższych.

Apostoł Piotr wzywał naśladowców Jezusa w pierwszym kościele, aby „mieli gorliwą miłość jedni ku drugim” (1 Piotra 4:8). Cierpieli z powodu prześladowań i bardziej niż kiedykolwiek potrzebowali miłości swoich braci i sióstr. Ponieważ Bóg wlał swoją miłość w ich serca, chcieli w zamian miłować innych. Ich miłość wyrażała się poprzez modlitwę, serdeczną gościnność oraz łagodne i szczere rozmowy—wszystko w mocy, którą zapewnił im Bóg (w. 9-11). Dzięki Jego łasce i dla Jego dobrych celów, potrafili ofiarnie sobie nawzajem służyć, „aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (w. 11). Jest to wielki plan Boga, który przez nas wypełnia swoją wolę.

Potrzebujemy innych, a inni potrzebują nas. Wykorzystujmy czas i zasoby, które otrzymaliśmy od Boga, aby kochać ludzi—począwszy od teraz.