Peter Furler, były wokalista zespołu Newsboys, wspomina wykonanie pieśni uwielbiającej pt. He Reigns (On panuje). Pieśń w plastyczny sposób ukazuje ludzi wierzących z każdego plemienia i narodu, którzy zgromadzili się, by w jedności wielbić Boga. Furler zauważył, że kiedykolwiek jego zespół ją śpiewał, dało się odczuć poruszenie Ducha Świętego wśród zebranych.

Opis przeżycia Furlera podczas wykonywania pieśni pasuje również do sytuacji, gdy tłumy zgromadziły się w Jerozolimie w dzień Zielonych Świąt. Gdy uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym (Dzieje Apostolskie 2:4), to, co się wtedy wydarzyło, wykracza jednak poza wszelkie doświadczenie. Żydzi najrozmaitszej narodowości zebrali się zupełnie zdezorientowani, gdyż każdy z nich słyszał słowa wypowiadane w ich języku na temat Bożych cudów (w. 5-6, 11). Apostoł Piotr wyjaśnił tłumom, że jest to spełnienie starotestamentowego proroctwa, mówiącego: „Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało” (w. 17).

Niezwykły przejaw ogromnej Bożej mocy sprawił, że tłum otworzył się na zwiastowaną przez apostoła ewangelię, przyczyniając się do nawrócenia trzech tysięcy ludzi w jeden dzień (w. 41). Po spektakularnym początku, nowonawrócone osoby wróciły do swoich zakątków świata, zabierając ze sobą dobrą nowinę.

Nowina ta nadal wszędzie rozbrzmiewa. Jest Bożym posłannictwem nadziei dla całego świata. Gdy razem chwalimy Boga, Jego Duch porusza się wśród nas, wspaniale jednocząc ludzi ze wszystkich narodów. On naprawdę panuje!