Gdy John i Mary spacerowali po swojej posiadłości z psem, natknęli się na zardzewiałą puszkę, częściowo odsłoniętą przez niedawne deszcze. Zabrali ją do domu, a gdy ją otworzyli, znaleźli w niej złote monety, liczące sobie ponad sto lat! Zachęceni, ponownie wrócili na miejsce i odkryli siedem kolejnych puszek, zawierających łącznie 1427 monet. Aby ukryć swój skarb, zakopali go w innej lokalizacji.

Zbiór monet (o wartości dziesięciu milionów dolarów) nazywa się Saddle Ridge Hoard i stanowi największe znalezisko w swoim rodzaju w historii Stanów Zjednoczonych. Historia do złudzenia przypomina przypowieść Jezusa: „Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę” (Ew. Mateusza 13:44).

Opowieści o ukrytych głęboko w ziemi skarbach pobudzają ludzką wyobraźnię od stuleci, choć w rzeczywistości takie odkrycia zdarzają się rzadko. Jezus natomiast mówi o skarbie, który znaleźć mogą wszyscy, o ile wyznają Bogu swoje grzechy, przyjmą Go i pójdą za Nim (Ew. Jana 1:12). Skarb ten nigdy się nie wyczerpie. Gdy rezygnujemy z naszego starego życia oraz szukamy Boga i Jego woli, odkrywamy, jak jest drogocenny. Poprzez „nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie” (Efezjan 2:7), Bóg oferuje nam niewyobrażalny w swojej wartości skarb, jakim jest nowe życie—nowy cel na ziemi, i niepojętą radość spędzenia wieczności z Nim.