W powieści Agaty Christie p.t. Tajemnica siedmiu zegarów czytamy o przestępcach, którzy popełniają serię morderstw. Chociaż początkowo ich spisek zakładał tylko jedną ofiarę, w rzeczywistości dokonali wielu zbrodni, aby zatuszować tę pierwszą. W konfrontacji z detektywem Poirotem, jeden z konspiratorów wyznał: „To miało być tylko jedno morderstwo”.

Podobnie jak w historii Agaty Christie, w Biblii czytamy również o intrygach i spisku, który uknuły władze religijne przeciwko Jezusowi. Po cudzie wskrzeszenia z martwych Łazarza (Ew. Jana 11:38-44), faryzeusze zwołali w sprawie Jezusa nadzwyczajne spotkanie, podczas którego uknuli spisek, by Go zabić (w. 45-53). Po Jego śmierci i zmartwychwstaniu zaczęli rozpowszechniać kłamstwa na temat tego, co stało się przy Jego grobie (Ew. Mateusza 28:12-15). Potem rozpoczęli kampanię uciszania uczniów Jezusa (Dzieje Apostolskie 7:57-8:3). To, co zaczęło się jako religijny spisek przeciwko jednemu człowiekowi dla „dobra” narodu, przerodziło się w sieć kłamstw, oszustw i ofiar.

Grzech pogrąża nas i sprowadza na drogę, która często wiedzie donikąd, ale Bóg wskazuje nam drogę ucieczki. Kiedy arcykapłan Kajfasz powiedział: „Lepiej jest dla nas, by jeden człowiek umarł za lud, niż żeby wszystek ten lud zginął” (Jan 11:50), nie rozumiał głębokiej prawdy własnych słów. Spisek przywódców religijnych pomógł w odkupieniu całej ludzkości.

Jezus wybawia nas z okrutnego uścisku grzechu. Czy przyjąłeś już wolność, którą On oferuje?