Michael, którego żona zapadła na śmiertelną chorobę, pragnął, aby podobnie jak on mogła doświadczyć pokoju, który jest wynikiem relacji z Bogiem. Dzielił się z nią swoją wiarą, ale ona nie okazywała zainteresowania. Pewnego dnia, gdy przechodził obok lokalnej księgarni, jeden z tytułów przykuł jego uwagę: „Boże, jesteś tam?” Nie wiedział jak jego żona zareaguje na tę książkę, więc kilka razy wchodził i wychodził ze sklepu, aż wreszcie ją kupił. Ku jego zaskoczeniu, zaakceptowała ją.

Książka poruszyła żonę Michaela do tego stopnia, że zaczęła czytać Biblię. Dwa tygodnie później zmarła, mając pokój w sercu i przekonanie, że Bóg nigdy jej nie opuści.

Kiedy Bóg powołał Mojżesza, aby wyprowadził swój lud z Egiptu, nie obiecywał mu mocy. Zamiast tego obiecał swoją obecność: „Będę z tobą” (2 Moj. 3:12). Jezus przed ukrzyżowaniem, w ostatnich słowach skierowanych do swoich uczniów, również obiecał im Bożą, wieczną obecność pod postacią Ducha Świętego (Jana 15:26).

Aby pomóc nam przezwyciężyć życiowe wyzwania, Bóg może nam udzielić wielu błogosławieństw, takich jak pociechę, uzdrowienie lub natychmiastowe rozwiązanie naszych problemów. Czasami tak czyni. Najlepszym jednak darem jest On sam. A oto największa nasza pociecha: cokolwiek dzieje się w życiu, Bóg będzie z nami; On nigdy nas nie opuści ani nie porzuci.