Kubuś Puchatek wypowiedział słynne zdanie: „Jeśli osoba, z którą rozmawiasz, ciebie nie słucha, bądź cierpliwy. Może po prostu wpadł jej do ucha mały kawałek puchu”.

Po wielu latach, stwierdziłem, że Puchatek ma dużo racji. Gdy mimo twoich najlepszych rad i intencji ktoś cię nie słucha, to być może rzeczywiście wynika to z kawałka puchu w uszach. Jednak czasami może to wynikać z czegoś innego: niektórym ludziom trudno jest słuchać, ponieważ są załamani i zniechęceni.

Gdy Mojżesz przemawiał do narodu izraelskiego, ten nie chciał go słuchać z powodu upadku ducha i ciężkiego życia (II Mojżeszowa 6:9). Słowo zniechęcenie w tekście hebrajskim dosłownie oznacza brak tchu—rezultat ciężkiej niewoli w Egipcie. Niechęć Izraela do słuchania wskazówek Mojżesza wymagała więc zrozumienia i współczucia, a nie krytyki.

Jak powinniśmy się zachować, gdy ktoś nie chce nas słuchać? Słowa Kubusia Puchatka mają w sobie mądrość: „Bądź cierpliwy”. Bóg natomiast mówi: „Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa” (I Koryntian 13:4); jest gotowa by czekać. Bóg jeszcze nie skończył z osobą, z którą rozmawiasz. On działa poprzez jej smutek oraz naszą miłość i modlitwę. Być może w swoim czasie otworzy jej uszy by cię usłyszała. Bądź tylko cierpliwy.