Uczestnicy programu telewizyjnego udawali uczniów szkoły średniej, aby lepiej zrozumieć życie nastolatków. Odkryli, że media społecznościowe odgrywają główną rolę w ocenie ich własnej wartości. Jeden z uczestników zauważył, że „samoocena uczniów zależy od tego, ile „polubień” otrzymają pod zdjęciem”. Potrzeba akceptacji może czasami skłaniać młodych ludzi do ekstremalnych zachowań w Internecie.

Tęsknota za akceptacją jest zjawiskiem ponadczasowym. W 29 rozdziale I Księgi Mojżeszowej Lea tęskni za miłością swojego męża Jakuba. Dała temu wyraz nadając swoim trzem pierwszym synom określone imiona wyrażające jej samotność (w. 31-34). Niestety, nic w tej historii nie wskazuje na to, że Jakub kiedykolwiek obdarzył ją akceptacją, której pragnęła.

Wraz z narodzinami czwartego dziecka, Lea zwróciła się ku Bogu zamiast swojemu mężowi, nazywając czwartego syna Judą, co oznacza „uwielbienie” (w. 35). Lea, jak się wydaje, postanowiła w końcu znaleźć swoją wartość w Bogu. Stała się częścią Bożej historii zbawienia: Juda był przodkiem króla Dawida, a później Jezusa.

Możemy próbować szukać własnej wartości i akceptacji na wiele sposobów, ale tylko w Jezusie możemy odnaleźć swoją tożsamość jako dzieci Bożych, współdziedziców z Chrystusem, i tych, którzy będą przebywać na wieki z niebiańskim Ojcem. Jak napisał apostoł Paweł, nic na tym świecie nie może się równać z „[doniosłością], jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa” (Filipian 3:8).