Nabeel Qureshi, po swoim nawróceniu do Jezusa Chrystusa, napisał książkę, pomagającą czytelnikom zrozumieć jego dawną religię. Ton, w jakim ją napisał, był pełen szacunku. Qureshi bowiem zawsze kochał swój naród.

Jedną ze swoich książek dedykował siostrze, która jeszcze nie uwierzyła w Jezusa. Dedykacja jest krótka, lecz mocna. „Błagam Boga, by nadszedł taki dzień, gdy będziemy Go czcić razem”—napisał.

Podobny rodzaj miłości wyczuwamy w listach apostoła Pawła do kościoła w Rzymie. „Mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim”—napisał. „Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów” (Rzymian 9:1-3).

Apostoł Paweł miłował Żydów do tego stopnia, że gotów był na oddzielenie od Boga, gdyby tylko przyjęli Chrystusa. Rozumiał, że odrzucając Jezusa, odrzucali również jedynego, prawdziwego Boga. Zaapelował więc do swoich czytelników, by dzielili się dobrą nowiną o Jezusie ze wszystkimi (10:14-15).

Poświęćmy się dzisiaj modlitwie z miłości do tych, których nawrócenia gorąco pragniemy!