„W czym zauważasz ostatnio Boże działanie?”—zapytałam kilku znajomych. Jeden z nich odpowiedział: „Widzę jak działa, gdy codziennie rano czytam Pismo Święte; zauważam Jego działanie, gdy pomaga mi rozpoczynać każdy nowy dzień; gdy odczuwam Jego obecność na każdym kroku mojego życia; gdy uświadamiam sobie, w jaki sposób pomaga mi w trudnościach i daje mi radość.” Bardzo spodobała mi się jego odpowiedź, gdyż pokazuje ona, jak przez czytanie Słowa Bożego i obecność Ducha Świętego Bóg przybliża się i działa w tych, którzy Go miłują.

Działanie Boże w uczniach Jezusa jest wspaniałą tajemnicą, o której wspomina autor Listu do Hebrajczyków, gdy kończy go błogosławieństwem: „ . . . sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa.” (Hebrajczyków 13:21) Swoją konkluzją autor potwierdza zasadnicze przesłanie listu—że Bóg wyposaży swoich ludzi, by za Nim podążali, i że będzie w nich i przez nich działał dla swojej chwały.

Dar Bożego działania w naszym życiu może nas zaskoczyć. Być może przebaczymy komuś, kto nas skrzywdził lub okażemy cierpliwość trudnej dla nas osobie. „Bóg pokoju” (w. 20) przejawia swoją miłość i pokój w nas i przez nas. W czym widziałeś ostatnio Boże działanie?