Naukowcy są dość drobiazgowi jeśli chodzi o czas. Pod koniec roku 2016 pracownicy Centrum Lotów Kosmicznych im. R. Goddarda w stanie Maryland dodali kilka sekund do roku. Jeśli więc odczuwałeś, że rok dłuży się znacznie bardziej niż zwykle, miałeś rację.

Dlaczego tak postąpili? Ponieważ obroty ziemi zwalniają wraz z upływem czasu, a lata odrobinę się wydłużają. Gdy naukowcy śledzą obiekty wystrzeliwane w kosmos, muszą robić to z dokładnością do milisekundy. Jak powiedział pewien uczony, muszą „mieć gwarancję, że programy unikania kolizji są dokładne.”

Dla większości z nas jedna sekunda więcej lub mniej nie ma dużego znaczenia. Według Pisma Świętego jednak nasz czas i sposób jego wykorzystywania jest ważny. Apostoł Paweł, na przykład, przypomina nam w I Liście do Koryntian 7:29, że „czas jest krótki”. Okres, w którym musimy wykonać Bożą pracę, jest ograniczony. Musimy więc mądrze z niego korzystać. Napomina nas, abyśmy „wykorzystywali czas, gdyż dni są złe” (Efezjan 5:16).

Nie oznacza to, że musimy liczyć każdą sekundę jak naukowcy, ale gdy zastanawiamy się nad przemijaniem życia (Psalm 39:5), przypominajmy sobie o ważności mądrego wykorzystywania czasu.