Gdy moja siostra Maysel była mała, śpiewała znaną piosenkę na swój własny sposób: „Jezus kocha mnie, to wiem, bo tak Biblia mówi Maysel.” Złościło mnie to strasznie! Jako jedna z jej starszych i „mądrzejszych” sióstr, wiedziałam, że właściwe słowa brzmią „mówi mi”, a nie „mówi Maysel.” Ona jednak upierała się przy swojej wersji.

Obecnie uważam, że moja siostra miała całkowitą rację. Biblia rzeczywiście mówi Maysel i nam wszystkim, że Jezus nas kocha. Prawdę tę czytamy wielokrotnie. Weźmy na przykład pisma apostoła Jana, „ucznia, którego miłował Jezus” (Ew. Jana 21:7,20). Mówi on nam o Bożej miłości w jednym z najbardziej znanych biblijnych wersetów: Ew. Jana 3:16: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

Apostoł podkreśla tę miłość w I Liście Jana 4:10: „Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.” Podobnie jak Jan, możemy mieć pewność, że Jezus naprawdę nas kocha. Tak mówi nam Biblia.