Tham Dashu odczuwał, że czegoś mu w życiu brakuje. Zaczął więc chodzić do kościoła—tego samego, do którego uczęszczała jego córka. Nigdy jednak nie szli razem. W dawniejszych czasach ją obraził, co spowodowało, że powstała między nimi bariera. Tham wkradał się więc na nabożeństwa po rozpoczęciu śpiewu, a potem szybko się wymykał po ich zakończeniu.

Członkowie kościoła dzielili się z nim ewangelią, lecz Tham zawsze grzecznie odrzucał ich zaproszenie, by uwierzyć w Jezusa. Nadal jednak przychodził na nabożeństwa.

Pewnego dnia poważnie zachorował. Jego córka zdobyła się na odwagę i napisała do niego list. Podzieliła się z nim, jak Chrystus zmienił jej życie i próbowała pojednać się ze swoim tatą. Tego wieczoru Tham zaufał Jezusowi, a rodzina pojednała się ze sobą. Kilka dni później Tham umarł i znalazł się przed obliczem Jezusa, mając pokój z Bogiem i z bliskimi.

Apostoł Paweł napisał, że powinniśmy starać się „przekonywać ludzi” o prawdzie Bożej miłości i przebaczenia (II Koryntian 5:11). Powiedział również, że „miłość Chrystusowa ogarnia nas” i inspiruje do uczestniczenia w Jego dziele pojednania (w. 14).

Nasza gotowość do przebaczania może pomóc innym uświadomić sobie, że Bóg pragnie nas ze sobą pojednać (w. 19). Czy zaufasz Bożej mocy, gdy będziesz dzisiaj mówił innym o Jego miłości?